Industri och transport

Bullerdämpning i industrin


skrivet den 17 nov av Anna, klockan:12:41

Inom industrin är buller ofta ett stort problem. Förutom att ge hörselproblem kan långvarig utsättning för buller också ge mer stress och förhöjt blodtryck. Arbetsmiljöverket har satt upp ett gränsvärde på 80 decibel för maximal bullerexponering under en åttatimmars arbetsdag. Detta gäller dock inte på arbetsplatser där en normal samtalsnivå ska kunna hållas, då får bara hälften så mycket bullerdecibel finnas.

Om arbetsgivaren inte bryr sig så mycket om sina arbetare finns ett annan morot än empati för att minska exponeringen av buller; reducering av buller är lönsamt! Studier har visat att bättre arbetsmiljö direkt ger resultat för minskad arbetsfrånvaro och relaterade kostnader. Personalens hälsa ska givetvis alltid finnas i fokus och där är arbetsmiljön en viktigt grundpelare.

Ett sätt att dämpa buller inom industrin är att ställa bullerkrav vid inköp av ny utrustning till maskinparken. I vissa fall, som till exempel vid användandet av kompressorer, kan den bullrande delen av utrustningen placeras i ett separat rum. En av de enklaste åtgärderna är att försöka skilja den bullriga delen av verksamheten från den tysta.

Man brukar prata om två olika sorters buller; luftburet och strukturburet. Det luftburna bullret kan avgränsas med isolerande eller absorberande material. Med ljudisolerande skärmar runt högljudd utrustning och ljudabsorberande material på golv och tak kan ljudbullret reduceras markat. Strukturbullret däremot kräver ofta någon form av isolering för vibrationer på maskinerna. Det är också viktigt att se till att maskinerna är nyservade då förslitning på maskindelar lätt kan skapa extra strukturbuller. 

Anna


Just nu värderat 3.1 av 36 människor

  • Currently 3,055556/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kommentarer